Wspólnoty

1. Akcja Katolicka - spotyka się na spotkaniach formacyjnych w ramach potrzeb duszpasterskich. Szczególnie zaangażowana jest w działania charytatywne.
2. Róże Różańcowe modlą się polecając intencje kościoła i wspierają działania duszpasterskie naszej parafii.
3. Wspólnota Młodzieżowa "Młodzi dla Młodych" - spotka się dwa razy w miesiącu na adoracji Najświętszego Sakramentu i spotkaniu biblijnym.
4. Schola parafialna - próby odbywają się w każdą środę o godz. 17.30 w plebanii.
5. Wspólnota Dorosłych - spotyka się na katechezach dla dorosłych w I piątki miesiąca o godz. 17.30 w plebanii.
6. Ministranci.
7. Lektorki.
Kategoria: