Historia Parafii

  1. Dokładna data założenia parafii nie jest znana, legenda mówi, ze parafia powstała prawdopodobnie podczas pobytu św. Wojciecha na ziemi pomorskiej. Inne źródła podają, ze parafia powstała w XIII w.;
  2. Pierwsza spisana wiadomość o parafii Przysierskiej;
  3. Wizytacje z lat 1583, 1649, 1686, 1710 potwierdzają, ze Przysiersk należał do diecezji włocławskiej, a później do archidiakonatu pomorskiego;
  4. Utworzono wikariat pomorski, a na mocy buli Piusa VII z 1821r. archidiakonat pomorski został włączony do diecezji chełmińskiej;
  5. Od początku istnienia dekanatów parafia w Przysiersku należała do dekanatu świeckiego.
Kategoria: