Proboszczowie

 1. 1528 r. ks. Mikołaj Tesaurus
 2. ks. Mikołaj ze Slębowa
 3. T. Dulski 
 4. Marcin z Dobrzynia 1583r.

Proboszczów z lat 1583-1670 nie można ustalić z braku źródeł.

 1. 1670-1710 r. ks. Wawrzyniec Lachowicz
 2. 1710-1713 r. ks. Paweł Piechowski
 3. 1713 r. ks. Kazimierz Franciszek Mroczyński
 4. 1713 – 1730 r. ks. Józef Czechowicz
 5. ks. Stanisław Sarbski
 6. 1730- 1740r. ks. Ludomir Popielicki
 7. ks. Michał Gościcki
 8. 1740- 1774r. ks. Andrzej Hersztowski
 9. 1774- 1780r. ks. Antoni Bertholdi
 10. 1784- 1819r. ks. Antoni Guziński
 11. 1819-1830r. ks. Mateusz Wysocki
 12. ks. Bartłomiej Blumberg
 13. 1835- 1837r. ks. Stanisław Dembicki
 14. 1838- 1844r. ks. Henryk Zygmunt Hanke
 15. ks. Fryderyk Gaede
 16. 1845-1850r. ks. Robert Bertram Oldenburg
 17. 1850-1867r. ks. Wilhelm Bolt
 18. 1867-1881r. ks. Teofil Borzyszkowski
 19. 1884-1916r. ks. Paweł Jankowski
 20. 1917-1923r. ks. Jan Arndt
 21. 1923-1945r. ks. Augustyn Hoppe
 22. 1945-1977r. ks. Stefan Wydrowski
 23. 1977-2013r. Jan Piłat
 24. 2013-2016r. ks. Ireneusz Lehmann
 25. 2016-          ks. Przemysław Szulc        
Kategoria: