PLAN PARAFII NA 2021r

16-01-2021

Plany Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku w roku 2021

Plany duszpasterskie (niektóre działania):

 1. 30-lecie kaplicy w Terespolu (9 maja).
 2. Zaangażowanie w Stowarzyszenie „Ramię w Ramię”, które ściśle współpracuje z parafią i organizuje działalność kulturalną oraz edukacyjną wobec wszystkich miejscowości tworzących naszą parafię.
 3. Oferta pielgrzymek parafialnych zależna będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.
 4. Kolonie parafialne zależne od sytuacji epidemicznej w kraju. Parafia dokonała rezerwacji w lipcu ośrodka w Krynicy Morskiej, w sierpniu w Funce.

 

Plany remontowe na rok 2021:

 1. Remont schodów głównych do kościoła parafialnego.
 2. Remont kaplicy cmentarnej.
 3. Badania konserwatorskie zabytków ruchomych w kościele.
 4. Przygotowanie załączników do wniosku na dofinansowanie prac na poddaszu Parafialnego Domu Kultury.

Dziękuję wszystkim Parafianom za wspólnotowe działanie w wymiarze sakramentalnym, duszpasterskim i materialnym. Ufam, że kolejny rok naszej wspólnej drogi, pomimo pandemii, umocni naszą wiarę, wzmocni jedność i pozwoli nam doświadczyć życzliwości i dobra. 

Ks. prob. Przemysław Szulc

PODSUMOWANIE DZIAŁANOŚCI PARAFII W 2020r.

16-01-2021

Podsumowanie działalności Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku w roku 2020.

Parafia w liczbach:

 

 • w parafii mieszka ok. 1850 osób;
 • Chrzest święty przyjęło 20 dzieci;
 • Sakrament Bierzmowania przyjęło 42 osoby;
 • Sakrament Małżeństwa przyjęło 6 par;
 • odprowadziliśmy na wieczny odpoczynek 23 parafian.

Duszpasterstwo parafialne:

W Parafii działają wspólnoty: wspólnota dorosłych (katechezy dla dorosłych), Róże Różańcowe, Akcja Katolicka, Wspólnota młodzieżowa „Młodzi dla Młodych”, chór parafialny, schola parafialna, ministranci, lektorki. W tych wspólnotach zaangażowanych jest ok. 100 osób.

W ramach działalności duszpasterskiej odbyły się m. in. (według chronologii):

 • 28 stycznia-3 lutego odbyła się Pielgrzymka Parafialna do Ziemi Świętej;
 • 5-7 lutego odbyły się Parafialne Półkolonie dla dzieci w Przysiersku i Drozdowie;
 • 26-28 lutego odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. dr Radosław Karczewski;
 • kwiecień – akcja szycia maseczek;
 • kwiecień/maj – przez 16 dni wspieraliśmy DPS w Świeciu w przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla personelu placówki;
 • maj/czerwiec/lipiec/sierpień – realizacja projektu: Akademia Przyszłości 2.0. w ramach programu: „Działaj lokalnie”;
 • 6 czerwca odbył się Parafialny Rajd Rowerowy na trasie Przysiersk-Świekatowo-Korytowo, Przysiersk;
 • 6 czerwca odbyła się Lednica 2020 w formie on-line, uczestnikami tego spotkania była także wspólnota młodzieżowa „Młodzi dla Młodych”.
 • 27 czerwca odbył się Parafialny Rajd Rowerowy na trasie Przysiersk-Drzycim-Dólsk-Przysiersk;
 • W dniach 4-9 lipca przedstawiciele parafii wzięli udział w Rowerowej Pielgrzymce na Jasną Górę;
 • 4 sierpnia przedstawiciele naszej parafii wzięli udział w jednym etapie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę;
 • W dniach 6-9 sierpnia przeżywaliśmy Odpust ku czci św. Wawrzyńca, gościliśmy zespół „Dzięki Twej łasce” z Gdańska, o. Bogdan Meger z Krakowa był kaznodzieją odpustowym.
 • W dniach 10-14 sierpnia w Funce odbyły się kolonie parafialne dla dzieci i młodzieży;
 • Od 14 sierpnia formalnie działa Stowarzyszenie „Ramię w Ramię”, które wspiera działalność parafialną i lokalną Przysierska;
 • 23 sierpnia przeżywaliśmy DOŻYNKI PARAFIALNE;
 • Od 1 września wraz ze Stowarzyszeniem „Ramię w Ramię” rozpoczęto realizację projektu „ŚWIETLICA PLUS”, zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów realizowane w Parafialnym Domu Kultury oraz sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Przysiersku;
 • 1 października w Parafialnym Domu Kultury odbyło się „Spotkanie z historią” prowadzone przez p. dr. Ireneusza Pieroga.
 • 18 października w Koronowie ks. proboszcz został uroczyście włączony do grona Kanoników Honorowych Kapituły Koronowskiej;
 • 23 października odbyła się uroczystość Sakramentu Bierzmowania. Sakramentu naszej młodzieży udzielił Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna;
 • 27 października odbyła się akcja „Słoiki dla Szarytek”, wsparcie Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie w dystrybucji posiłków osobom potrzebującym;
 • 13 grudnia odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego dochód został przeznaczony na wsparcie Domu Dziecka w Topolnie;
 • 20 grudnia przedstawiciele parafii (dorośli i młodzi) przekazali 24 paczki świąteczne osobom starszym i samotnym.

Sprawy remontowe i materialne parafii:

Serdeczne podziękowania za współudział w trosce o piękno kościoła i utrzymanie budynków parafialnych poprzez comiesięczną kolektę na rzecz remontów w naszej parafii.

W roku 2020 odbyły się następujące remonty:

 1. Remont elewacji Parafialnego Domu Kultury oraz zamontowanie klimatyzacji.
 2. Wykonanie nowego wjazdu oraz opaski przy Parafialnym Domu Kultury.
 3. Remont w kaplicy w Terespolu (renowacja ołtarza, nowy ołtarz ofiarny, ambona, malowanie, wymiana okien, wymiana oświetlenia).
 4. Remont posadzki w kościele parafialnym w Przysiersku.

Szczególne podziękowania dla Urzędu Gminy w Bukowcu za dofinansowanie remontu posadzki
w wysokości 100.000 zł.

Na koniec listopada 2020 r. parafia złożyła wniosek do MKiDN na dofinansowanie prac przy Parafialnym Domu Kultury (remont poddasza użytkowego wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby zajęć).  W lutym zastanie ogłoszony wynik konkursu.  

Ks. prob. Przemysław Szulc