Realizowane projekty

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. 
Nazwa projektu: Modernizacja Parafialnego Domu Kultury
Kwota dofinansowania: 90.000 zł
Całkowity koszt zadania: 114.549,57 zł