Podsumowanie działalności parafii w 2017 r. oraz plany na 2018 r.

06-01-2018

Podsumowanie działalności Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku

w roku 2017

Parafia w liczbach:

 • Chrzest święty przyjęło 25 dzieci;
 • do I Komunii świętej przystąpiło 32 dzieci;
 • Sakrament Bierzmowania przyjęło 37 osób;
 • Sakrament Małżeństwa przyjęło 10 par;
 • odprowadziliśmy na wieczny odpoczynek 16 parafian.

Duszpasterstwo parafialne:

W Parafii działają wspólnoty: Róże Różańcowe, Akcja Katolicka, Wspólnota młodzieżowa „Młodzi dla Młodych”, Schola dziecięca, Ministranci, Lektorki.

Formacja religijna odbywa się podczas katechezy szkolnej, w ramach spotkań wspólnoty młodzieżowej (raz w miesiącu) oraz katechez dla dorosłych, które odbywają się od września 2017 w
I piątki miesiąca.

W ramach działalności duszpasterskiej odbyły się m. in. (według chronologii):

 • koncert kolęd (2 lutego);
 • Wizytacja Ks. Biskupa Wiesława Śmigla z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (27 lutego);
 • pielgrzymka rowerowa do Topolna (1 maja);
 • pielgrzymka piesza do Bukowca na odpust ku czci Matki Bożej Królowej Polski (3 maja);
 • pielgrzymka piesza do Terespola na odpust ku czci św. Izydora (14 maja);
 • pielgrzymka autokarowa na Litwę (26-30 czerwca);
 • Dzień Chorego (12 sierpnia);
 • Odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca z poświęceniem ołtarza i biesiadą (13 sierpnia);
 • spływ Kajakowy (14 sierpnia);
 • pielgrzymka piesza do Topolna (9 września);
 • pielgrzymka autokarowa na Warmię i Mazury (16-17 października);
 • Bal Wszystkich Świętych (31 października);
 • rekolekcje dla młodzieży bierzmowanej w Grucznie (27-28 października);
 • Msza św. w intencji Ojczyzny z koncertem pieśni patriotycznych (11 listopada)
 • przyjęcie nowych ministrantów do służby liturgicznej (26 listopada).

 

Sprawy remontowe i materialne parafii:

Serdeczne podziękowania za współudział w trosce o piękno kościoła i utrzymanie budynków parafialnych poprzez comiesięczną kolektę na rzecz remontów w naszej parafii.

W roku 2017 odbyły się następujące remonty:

 • wymiana posadzki prezbiterium kościoła parafialnego;
 • nowy ołtarz i ambonka w kościele parafialnym;
 • zakup nowego nagłośnienia (wzmacniacz + mikrofony) w kościele parafialnym;
 • sszycie pęknięć ściany południowej plebanii;
 • wymiana dachu na domu katechetycznym;
 • wymiana sześciu okien w kaplicy w Terespolu.

 

Plany duszpastersko-remontowe Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku

w roku 2018

 

Plany duszpasterskie na rok 2018 (chronologicznie):

 1. Rekolekcje dla młodzieży w Laskowicach (11-13 lutego).
 2. Rekolekcje wielkopostne od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy (25-28 marca). Rekolekcje poprowadzi ks. dr Tomasz Syldatk z Pelplina.
 3. Pielgrzymka rowerowa (1 maja).
 4. Pielgrzymka piesza do Bukowca (3 maja).
 5. Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do naszego kościoła (19 maja).
 6. Pielgrzymka autokarowa na Ukrainę (24-29 czerwca).
 7. Kolonie dla dzieci w Krynicy Morskiej (9-13 lipca).
 8. Pielgrzymka piesza do Topolna (8 września).
 9. Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy i Krakowa (październik).
 10. Bal Wszystkich Świętych (31 października).

Plany remontowe na rok 2018:

 1. Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialnym.
 2. Doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do domu katechetycznego.
 3. Wymiana pozostałych okien w kaplicy w Terespolu.

Dziękuję wszystkim Parafianom za wspólnotowe działanie w wymiarze sakramentalnym, duszpasterskim i materialnym. Ufam, że kolejny rok naszej wspólnej drogi umocni naszą wiarę, wzmocni jedność i pozwoli nam doświadczyć życzliwości i dobra. 

Piękny Koncert Kolęd

06-01-2018

koncert kolęd 1

Piękny Koncert Kolęd!!!
6 stycznia w naszym kościele odbył się kolejny koncert kolęd w wykonaniu zespołu R&M z Przysierska i scholi parafialnej. Kościół wypełniony parafianami i gośćmi stał się miejscem śpiewu, zadumy i modlitwy. Podziękowania za ten wartościowy czas:)

Koncert Kolęd

30-12-2017

koncert Kopiowanie

Życzenia Świąteczne

23-12-2017

życzenia

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!

Christus, Christus natus est nobis.
Venite, venite, adoremus.

Chrystus, Chrystus nam się narodził.
Pójdźmy, pójdźmy, pokłońmy się Jemu.

Drodzy Parafianie!!!

Błogosławionych, pełnych pojednania, radości i rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego oraz pomyślności w Nowym Roku 2018.

życzy
Wasz ks. proboszcz

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

23-12-2017

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego. 
Plan Mszy św. na najbliższe dni:

Sobota:
16.00 - ostatnie Roraty
Niedziela:
8.00 - Msza św. w Przysiersku
9.30 - Msza św. w Terespolu
16.00 - Msza św. wigilijna z udziałem dzieci w Przysiersku 
(przywitanie żłóbka)
21.00 - Msza św. wigilijna w Terespolu
24.00 - Pasterska w Przysiersku 
(od 23.30 nabożeństwo oczekiwania)
Poniedziałek:
9.30 - Msza św. w Terespolu
11.00 - Msza św. w Przysiersku
Wtorek:
8.00 - Msza św. w Przysiersku
9.30 - Msza św. w Terespolu
11.00 - Msza św. w Przysiersku