Zabytki ruchome

  1. Największy ołtarz główny został wykonany z drewna. Jest on bogato rzeźbiony, malowany, pozłacany i posrebrzany. Wykonano go w stylu barokowym i od początku umieszczony w prezbiterium. Na obrazie głównym patron parafii św. Wawrzyniec. W górnej partii nasady znajduje się obraz przedstawiający Chrystusa dźwigającego krzyż. Po prawej i po lewej stronie obrazu stoją barokowe figury św. Wawrzyńca i papieża Sykstusa. Ołtarz główny jest połączony rzeźbionymi i złoconymi mostkami z dwoma mniejszymi ołtarzykami barokowymi. Na mostkach umieszczono figury św. Wojciecha i św. Stanisława bpa.
  2. Ołtarz św. Kazimierza po lewej stronie ołtarza głównego, wyróżnia główny obraz namalowany na desce. Na szczycie ołtarzyka znajduje się owalny obraz św. Andrzeja Apostoła.
  3. Ołtarz św. Stanisława Kostki po prawej stronie ołtarza głównego jest wzorowany na ołtarzu św. Kazimierza. Główny obraz, namalowany na desce przedstawia komunię św. Stanisława Kostki. W szczycie ołtarza umieszczony jest owalny obraz św. Piotra Apostoła.   
  4. Ołtarz św. Anny ustawiony po lewej stronie prezbiterium pochodzi z XVIII w. jest drewniany, rzeźbiony, ozdobiony ornamentami, powleczony srebrem i częściowo złotem. Główny obraz przedstawia św. Annę nauczającą Maryję. Ponad nim znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem.
  5. Ołtarz Trójcy Świętej ustawiony po prawej stronie prezbiterium na środkowy obrazie przedstawia Trójcę Św., natomiast na obrazie w zwieńczeniu św. Jana Napomucena.
  6. Rzeźbiona chrzcielnica nakryta drewnianą pozłacaną pokrywą z mosiężną miednicą (XVI w.);
  7. Ambona wykonana w stylu barokowym z drewna, ozdobiona  ornamentami roślinnymi i pozłocona (1766r.).
Kategoria: