Kościół parafialny

  1. Powstał przed rokiem 1378;
  2. W 1588r. poświecenie kościoła i nadanie mu tytułu św. Wawrzyńca;
  3. Dokumenty z wizytacji w 1583r. mówią o drewnianym kościele, jeszcze niekonsekrowanym.
  4. W 1649r. dach pokryto dachówką i dobudowano wieżę.
  5. W 1711r. zaistniała nowa posadzka, witraże błogosławionych, zbudowano chór muzyczny naprzeciw ołtarza i małe organy.
  6. W latach 1821-1823 budowa obecnego kościoła murowanego za Ks. Proboszcza Mateusza Wysockiego.
  7. Wnętrze kościoła odrestaurowano i naprawiono zniszczenia.
  8. W 1980r. śrubami rzymskimi skręcono wieżę,  a w 1986r. kościół, odnowiono elewacje i ołtarze.
Kategoria: